کاربرد سنجش از دور در باستان شناسی

یکی از کاربردهای علم سنجش از دور در باستانشناسی است. سنجش از دور قادر است همانند روشی سریع و دقیق در جهت کشف اطلاعات آثار باستانی روی سطح و حتی عمقی از زمین عمل نماید. امروزه همکاری سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی بصورت یک ابزار بسیار قوی، سیستمی را تشکیل می دهند که در آن اطلاعات مکانی و توصیفی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند. شاید یکی از بهترین مزایای سنجش از دور در باستانشناسی، امکان دید وسیع آن در منطقه و شناسایی محوطه های باستانی با کمک تصاویر رادار که قابلیت نفوذ در خاک را دارند، باشد.

سنجش از دور ابرطیفی

تصویر برداری ابر طیفی یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی در دهه گذشته است. با پیدایش سیستم های تصویربرداری ابر طیفی هوایی و فضایی، این موضوع در حال تبدیل به یکی از مباحث اساسی و محوری سنجش از دور در کشاورزی است، زیرا که این نوع داده ها، کاربردهای متعددی در امر مدیریت منابع، کشاورزی، کشف کانی ها و پایش های محیطی دارند، اما قبل از استفاده موثر از سنجش از دور ابرطیفی، درک ماهیت و محدودیت های داده ها برای پردازش و تفسیر لازم است. داده های ابر طیفی برعکس داده های چندطیفی که تصاویری با چندباند نسبتا پهن تهیه می کنند، قادرند تصاویر همزمان از صدها باند باریک مجاور طیفی را فراهم کنند( کالاسکا و مانچز – آزوفیفا، ۲۰۰۸)

خطاهای داده های سنجش از دوری و تصحیحات آنها

داده های حاصل از سامانه های سنجش از دور اعم از عکسهای هوایی و تصاویر حاصل از اسکنرها(تصاویر ماهواره ای) دارای خطاهای گوناگونی می باشند و اصولا” قبل از اینکه مورد تفسیر و تجزیه تحلیل قرار گیرند، باید تصحیح گردند. این خطاها را می توان به دو دسته هندسی و رادیومتری تقسیم نمود.

اصول پردازش تصاویرماهواره ای

وقتی به یک تصویر ماهواره ای و یا یک عکس هوایی می نگریم چشم با توجه به آشنایی با فن تفسیر عکس، در یک فعالیت بسیار منحصر به فرد قادر به تفکیک و تشخیص برخی عوارض است . وقتی قادر به تشخیص آنچه در تصویر م یبینیم هستیم و این اطلاعات را با دیگران در میان می گذاریم، ما در حال تجربه تفسیر تصویر هستیم .

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com