سنجش از دور ابرطیفی

تصویر برداری ابر طیفی یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی در دهه گذشته است. با پیدایش سیستم های تصویربرداری ابر طیفی هوایی و فضایی، این موضوع در حال تبدیل به یکی از مباحث اساسی و محوری سنجش از دور در کشاورزی است، زیرا که این نوع داده ها، کاربردهای متعددی در امر مدیریت منابع، کشاورزی، کشف کانی ها و پایش های محیطی دارند، اما قبل از استفاده موثر از سنجش از دور ابرطیفی، درک ماهیت و محدودیت های داده ها برای پردازش و تفسیر لازم است. داده های ابر طیفی برعکس داده های چندطیفی که تصاویری با چندباند نسبتا پهن تهیه می کنند، قادرند تصاویر همزمان از صدها باند باریک مجاور طیفی را فراهم کنند( کالاسکا و مانچز – آزوفیفا، ۲۰۰۸)

انواع ماهواره،طبقه بندی سنجنده،قدرت تفکیک

نور خورشید هنگام عبور از جَو توسط ذرات  و مولکول های اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته که ممکن است باعث جذب ، پخش و یا عبور گردد. این روش تغییر و ضعیف شدن در شدت نور خورشید باعث ایجاد رنگ های می شوند. در این فرایند طول موج های کوتاه پس از طی مسافتی پخش و فقط طول موج های بلندتر به سطح زمین می رسند.

اصول پردازش تصاویرماهواره ای

وقتی به یک تصویر ماهواره ای و یا یک عکس هوایی می نگریم چشم با توجه به آشنایی با فن تفسیر عکس، در یک فعالیت بسیار منحصر به فرد قادر به تفکیک و تشخیص برخی عوارض است . وقتی قادر به تشخیص آنچه در تصویر م یبینیم هستیم و این اطلاعات را با دیگران در میان می گذاریم، ما در حال تجربه تفسیر تصویر هستیم .

تفسیر عکسهای هوایی

منظور از تفسیر عکسهای هوایی، شناسایی عوارض و تعیین حدود و استخراج ویژگیهای آنها بر روی عکسهای هوایی می باشد. اندازه گیری ویژگیهای هندسی عوارض مانند طول، مساحت و ارتفاع و همچنین شناخت خود عارضه و استنباط بعضی ویژگیهای آن مانند رطوبت خاک، ناخالصیهای درون آب، جنس سنگها، نوع محصولات کشاورزی، کیفیت ساختمانهای شهری و غیره بسیار مهم می باشد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com