soil
سنجش از دور در خاکشناسی

سنجش از دور در خاکشناسی

نوشته شده در آموزش, سنجش از دور در خاک شناسی 729 بدون نظر

پردازش داده ها و استفاده از تصاویر ماهواری ابزاری مفید در مطالعه تخریب خاک می باشد. با استفاده از تصاویر بدست آمده از سنجنده های ماهواره های مختلف می توان به تشخیص و بررسی پارامترهای مختلف کاهش کیفیت خاک از جمله فرسایش خاک، آلودگی خاک، نابود شدن مواد آلی خاک( در اثر جنگل زدایی و آتش سوزی)، و همچنین شور شدن، و غرقابی شدن خاک پرداخت. سنجنده های استفاده شده در این مطالعات شامل سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی و طیفی متوسط شامل سنجنده های ماهواره های Landsat,Spot,Aster,EO و… سنجنده های با قدرت تفکیک زمانی بالا شامل سنجنده های ماهواره های MODS, NOAA و…. و نیز ماهواره های رادار شامل Envisat, ERS می باشد.

داده های سنجش از دور میتواند در ارزیابی فرسایش، در بسیاری از متد ها مشارکت کند. اثر بسیاری از روش های ارائه شده تا حد زیادی بستگی به ویژگی های منطقه دارد. در مناطق نیمه مرطوب، روش هایی همچون SAR وSpectral unmixing برای ارزیابی وضعیت فرسایش به کار گرفته میشوند. البه این روش ها تحت شرایط مخصوص کار میکنند و به آسانی قابلیت اجرا در مناطقی با رطوبت بیشتر را ندارند. در اینگونه محیط ها، کاربرد داده های ماهواره ای محدود به ارزشیابی طبقه و پوشش گیاهی میشود که ماموریت های حال و آینده ماهواره ها به طور مستمر امکانات جدیدی برای پروژه های فرسایش و کامل کردن اطلاعات ناقص ما فراهم میکند. بعضی از این نواقص شامل موارد ذیل میباشند.

1- شناسایی اتوماتیک اشکال فرسایشی منفرد مانند کاریز ها

2- ارزیابی دقیق از پوشش گیاهی پیر در محیط های متفاوت

3- ارزشیابی مکانی و زمانی از ماهیت بارش

4- رسم نقشه دقیقی از خواص و رطوبت خاک در محدوده گسترده ای از محیط.

بيش از يك سوم خاك هاي دنيا و بخش اعظم خاك هاي ايران در مناطق خشك و نيمه خشك واقع شده است. مناطق خشك و نيمه خشك، شكنند بوده و براي شوري زايي مستعد هستند. بنابراین شوري زايي يكي از مشكلات خاك هاي مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد. در اين مناطق شوري زايي باعث بياباني شدن زمين ها و كاهش كيفيت آنها شد ه است..شوري زايي خاك ممكن است همانند ساير مخاطرات طبيعي (زمين لرزه، زمين لغزش و غيره ) داراي قدرت تخریبی سریع نباشد اما به عنوان يك مخاطره محيطي شديد محسوب مي گردد. مخاطره شوري زايي از جمله قديمي ترين مشكلات زيست محيطي بوده و به عنوان يكي از هفت عامل اصلي بيابان زايي محسوب مي گردد. شوری زایی خاک در مناطق خشك و نيمه خشك اثرات زيادي بر افزايش جمعيت و تامين غذاي مورد نياز آنها گذاشته است. شناسايي مناطق تحت مخاطره شوري خاك براي اموري همچون مديريت كشاورزي به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك حائز اهميت بسياري است.

مطالعات زيادي در سطح دنيا براي استخراج پهنه هاي شوري خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي و فنون راديومتري صورت گرفته است. محققاني با تركيب باندهاي مختلف و همچنين اندازه گيري هاي ميداني توانسته اند شوري زايي را در نقاطي از جهان مطالعه كنند. در ايران نيز محققيني توانسته اند با استفاده از داده هاي سنجش از دوري به مطالعه شوري زايي و استخراج پهنه هاي آن در مناطقي از كشور بپردازند. در دو دهه اخير استفاده از تكنيك هاي ميداني و تركيب آنها با داده هاي سنجش از دوري كمك قابل توجهي به نقشه كشي اراضي شور كرده است. سنجش از دور قابليت و توانمندي استخراج و مطالعه مشكل شوري زايي در پهنه هاي بزرگ مقياس را دارا است. همچنين سنجش از دور امكان پيش بيني، ارزيابي اثرات شوري زايي، تشخيص روند و غيره را نيز فراهم می کند. نقشه هاي شوري مستخرج از داده هاي سنجش از دوري قابليت زيادي در كشاورزي و ديگر فعاليت هاي انساني دارند.دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com