مراحل رشد تاریخی سنجش از دور

نوشته شده در کلیات و تعاریف 184 بدون نظر

۱- در سال ۱۸۵۹ اولین عکس هوایی توسط گاسپارد فلیکس از یک بالون هوایی تهیه شد.

۲- در سال ۱۹۰۳ از کبوترهای جاسوس در ماموریت های نظامی استفاده شد.

۳- در سال ۱۹۰۸ ویلبررایت اولین هواپیمای عکاس را رهبری نمود و بونویلان عکسهای هوایی را تهیه کرد.

۴- در سالهای آخر جنگ جهانی اول عکسهای هوایی به سرعت برای اهداف شناسایی بکار گرفته شدند. اما جنگ جهانی دوم دوره جدیدی برای عکسبرداری های هوایی به همراه داشت.پیشرفتهای مهمی در صنعت عکسبرداری حاصل شد.استفاده ازفیلمهای حساس مادون قرمز رایج گردید.

۵- در دهه ۱۹۶۰ آمریکا از طریق ماهواره های جاسوسی خود شروع به جمع آوری اطلاعات بر علیه کوبا و شوروی سابق نمود. در سال ۱۹۷۲ ناسا اولین ماهواره ارزیابی منابع زمینی بنام ERTS-1 را به فضا پرتاب کرد که بعدها تحت نام لندست شناخته شد.

۶- در سال ۱۹۷۲ اولین سری ماهواره های لندست با دوربین و سنجنده های RBV (Return Beam Vidicon)،  MSS (Multi spectral sensor) و TM(Thematic Mapper) در چهار و هفت باند توسط ایالات متحده آمریکا در مدار زمین قرار گرفته، از این مرحله که تصویربرداری از حالت آنالوگ خارج و بصورت رقومی درآمد، دریچه ای جدید برای پردازش تصاویر و نهایتا” تعبیر و تفسیر آنها به روی بشر گشوده شد. .

۷- فرانسه در سال ۱۹۸۶ اولین سری ماهواره های SPOT خود را با قدرت تفکیک ۱۰ و ۲۰ متر (درسه باند) در مدار کره زمین قرار داد.

۸- هندوستان سری ماهواره های IRS (Indian Remote Sensing) را در سال ۱۹۸۸ تکمیل نمود.

۹- در این میان کشور ژاپن و آژانس فضایی اروپا در سال ۱۹۹۱ به ترتیب اقدام به ساخت سری ماهواره های ERS(European RS Satellites), MOS (Marine Observation Satellites)  نموده ماهواره های خود را در مدار کره زمین قرار دادند.

۱۰- در سال ۱۹۹۱، کشور کانادا سری ماهواره های Radar-sat (Radio Detection & Ranging Satellite) را تکیمل و به فضا پرتاب نمود.

۱۱- در سال ۱۹۹۵، با مشارکت کشورهای برزیل و چین، ماهواره CBERS(China-Brazil Earth Resource Satellite) به فضا
پرتاب شد.

۱۲- با پرتاب ماهواره هایIKONOS  (قدرت تفکیک ۸/. متر و ۲/۳ متر) در سال ۱۹۹۹و Quick-Bird (قدرت تفکیک ./۶ متر و ۴۴/۲ متر) درسال ۲۰۰۱، قدم بزرگی در جهت تولید و بکارگیری تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا برداشته شد.

۱۳- در سال ۲۰۰۳ با ساخت و پرتاب ماهواره پیشرفته Orbview (قدرت تفکیک ۱ متر و ۴ متر) قدم جدیدی در عرصه تصویر برداری ماهواره ای برداشته شد.

۱۴- سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO)، در حال تحقیق درباره پروژه ماهواره هایی است که دارای قابلیت ارسال به فضا و بازگشت مجدد به زمین هستند. این پروژه در حال سپری کردن سیر تکاملی خود در ISRO است و انتظار می رود در سال ۲۰۰۵ بهره برداری شود.

۱۵- در سال ۲۰۰۸ ماهواره Geo-eye (قدرت تفکیک ۴/۰ متر و ۶/۱ متر) در مدار زمین قرار گرفت. تاکنون این ماهواره جزو مدرنترین ماهواره های با قدرت تفکیک بالا محسوب می گردد که کاربردهای فراوانی در سنجش از دور دارد.

تاریخچه سنجش از دور سازمان فضایی ایران

به دنبال پرتاب اولین ماهواره مطالعه منابع زمینی آمریکا که بعدها به سری لندست تغییر نام داد، دفتر جمع آوری اطلاعات ماهواره ای در سازمان برنامه و بودجه وقت در سال ۱۳۵۳ تاسیس گردید. پس از مطالعات اولیه و کسب نتایج مطلوب از تصاویر ماهواره ای و بمنظور دسترسی مستقیم به تصاویر ماهواره ای، دفتر مذکور به مرکز سنجش از دور تغییر نام داد. در سال ۱۳۵۵ در قالب “طرحاستفاده از ماهواره” با هدف دریافت مستقیم اطلاعات ماهواره ای، پردازش، تکثیر و توزیع اقدام به خرید و نصب یک ایستگاه گیرنده تصاویر ماهواره ای در ماهدشت کرج گردید. در ایستگاه مذکور سیستمهای زیر پیش بینی گردید:

۱- سیستم ردیابی و دریافت اطلاعات

۲- سیستم فرایند و تصحیح اطلاعات

۳- سیستم تفسیر اطلاعات

۴- سیستم مدیریت اطلاعات

۵- سیستم تکثیر و چاپ اطلاعات

 

آموزش (ENVI) در شیراز و تهران   ,آموزشگاه ENVI در شیراز و تهران ,نصب ENVI  در شیراز و تهران  ,شیب فایل های کشور شیراز و تهران  ,کاربرد ENVI در  شیراز و تهران  –سنجش از دور (RS), آموزش ENVI در  رشته های محیط زیست , آموزش ENVI در  جغرافیا شیراز و تهران  , آموزش ENVI در  زمین شناسی , آموزش ENVI منابع آب و خاک , آموزش ENVI در  آبخیزداری, آموزش ENVI در  کشاورزی , آموزش ENVI در  نقشه برداری , آموزش ENVI در  عمران , آموزش ENVI در  آمایش سرزمین , آموزش ENVI در  باغبانی , آموزش ENVI در  برق , آموزش ENVI در  نفت , آموزش ENVI ژئومورفولوژی , آموزش ENVI در  اقلیم شناسی , آموزش ENVI در  هواشناسی , آموزش ENVI در  برنامه ریزی شهری, آموزش ENVI در  برنامه ریزی روستایی,, آموزش ENVI در  شهرسازی شیراز و تهران  , آموزش ENVI در  آبیاری شیراز و تهران  , آموزش ENVI در  بهداشت شیراز و تهران  , آموزش ENVI در  منابع طبیعی ,پروژه های ENVI , آموزش ENVI , ENVI ,دانلود پروژه های ENVI و سنجش از دور ,مقالات سنجش از دور و (ENVI),دانلود کتاب های سنجش از دور ,موضوعات پایان نامه در سنجش از دور و ENVI آموزش جامع ENVI در کشاورزی,آموزش جامع ENVI در زهکشی,آموزش جامع ENVI در محیط زیست,آموزش جامع ENVI در مهندسی آب,آموزش جامع ENVI در عمران آب,آموزش جامع ENVI در علوم زمین,آموزش جامع ENVI در منابع طبیعی,آموزش جامع ENVI در مطالعات آب و خاك,آموزش جامع ENVI در مطالعات شهري و روستايي,آموزش جامع ENVI در مديريت مخاطرات محيطي,آموزش جامع ENVI در هواشناسي ماهواره اي,آموزش جامع ENVI در جغرافیا,آموزش جامع ENVI در جغرافياي پزشكي,آموزش جامع ENVI در طبيعت گردي ,آموزش جامع ENVI در برنامه ريزي شهري,آموزش جامع ENVI در برنامه ريزي روستايي,آموزش جامع ENVI در برنامه ريزي آمايش سرزمين,آموزش جامع ENVI در مخاطرات محيطي,آموزش جامع ENVI در آب و هواشناسي,آموزش جامع ENVI در اقليم شناسي,آموزش جامع ENVI در اكوتوريسم,آموزش جامع ENVI درزمين شناسي ,آموزش جامع ENVI درچينه نگاري و ديرينه شناسي,آموزش جامع ENVI درآب شناسي,آموزش جامع ENVI درهواشناسي,آموزش جامع ENVI درزيست شناسي دريا,آموزش جامع ENVI دراقيانوس شناسي فيزيكي,آموزش جامع ENVI درآبخيزداري,آموزش جامع ENVI درآبياري و زهكشي,آموزش جامع ENVI درهواشناسي كشاورزي,آموزش جامع ENVI دراصلاح نباتات,آموزش جامع ENVI درزراعت,آموزش جامع ENVI درزراعت و اصلاح نباتات,آموزش جامع ENVI درعلوم باغباني,آموزش جامع ENVI درجنگلداري,آموزش جامع ENVI درجنگل شناسي و اكولوژي جنگل,Sموزش جامع ENVI درمهندسي جنگل,آموزش جامع ENVI درعلوم خاك,آموزش جامع ENVI درآلودگيهاي محيط زيست,آموزش جامع ENVI درشناسايي و مبارزه با علف هاي هرز,آموزش جامع ENVI درمهندسي فضاي سبز,آموزش جامع  ENVI در  نفت,انجام پایان نامه و پروژه در ارتباط با سنجش از دور و ENVI,انجام پروژه با ENVI .

موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل

زیر نظر اساتید مجرب

همراه با کارهای عملی و بصورت پروژه

برگزاری دوره های اموزشی سنجش از دور (RS)

– دوره جامع ENVI مقدماتی و پیشرفته

-دوره آموزشی انجام 10 پروژه در ENVI

-مشاوره مقاله و پایان نامه های مرتبط با سنجش از دور (ENVI)

-دوره آموزشی مقاله نویسی ISI ویژه دانشجویان سنجش از دور(RS)

-برگزاری کلاس های خصوصی ENVI

-برگزاری کارگاه های 2 روزه و هفت روزه ENVI در شهر و دانشگاه شما

شماره تماس:

07132320953

09382252774

Sjavizadeh@yahoo.com

آدرس:

شیراز-خیابان فلسطین-چها راره حکیمی-نبش کفش فروشی چنته

 

 

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com