اتصال خودکار بريدگي‌‌ها در شبکة راه‌‌هاي استخراج‌شده به‌وسيلة الگوريتم‌‌هاي استخراج راه با استفاده از تکنيک‌‌هاي تبديل رادون و درون‌يابي اسپلاين

نوشته شده در کلیات و تعاریف 43 بدون نظر

دسترسي به اطلاعات راه‌ها اهميت زيادي در کاربردهاي مختلف نظير حمل‌ونقل، کنترل ترافيک، سيستم‌هاي هدايت خودکار وسايل نقليه و مانند اينها دارد. در سال‌هاي اخير طراحي الگوريتم‌‌هاي استخراج راه، هدف مطالعات بسياري از پژوهشگران بوده است.

باوجود پيشرفت‌‌هايي که در اين زمينه حاصل شده است، همچنان نواقصي در عملکرد اين الگوريتم‌‌ها وجود دارد که يکي از مهم‌ترين آنها وجود بريدگي در شبکة راه‌‌هاي استخراج‌شده است. اين بريدگي‌‌ها ممکن است به‌دلايل مختلفي نظير قرار‌‌گرفتن راه‌‌ها در زير درختان يا واقع‌شدن در سايه باشند. ازآنجاکه پيوسته‌بودن راه‌‌ها يکي از ويژگي‌هاي مهم توپولوژيکي آنهاست، رفع اين نقيصه ضروري به‌نظر مي‌‌رسد. هدف پژوهش حاضر ارائة روشي خودکار براي يافتن و اتصال بريدگي‌‌هاي موجود در راه‌‌هاي استخراج‌شده به‌وسيلة الگوريتم‌‌هاي استخراج راه است. در اين الگوريتم ابتدا با استفاده از روشي مبتني بر تبديل رادون سر و ته بريدگي‌‌ها شناسايي مي‌شوند، سپس اين نقاط با به‌کارگيري روشي بر پاية تکنيک درون‌‌يابي اسپلاين به يکديگر متصل مي‌‌شوند. اين الگوريتم روي خروجي يک روش استخراج راه که در آن چهار بريدگي در راه‌‌هاي مستقيم و دو بريدگي در تقاطع‌ها وجود دارد، پياده‌‌سازي شد. نتايج نشان دادند که الگوريتم قادر به اتصال تمام بريدگي‌‌هاي واقع در راه‌‌هاي مستقيم بود، ولي دو مورد بريدگي در تقاطع‎ها را نتوانست الگوريتم متصل کند. بنابر‌‌اين مي‌‌توان گفت که صرف‌نظر از محل بريدگي که در راه‌‌هاي مستقيم يا در تقاطع‌ها واقع شده‌‌اند، الگوريتم حدود 7/66 درصد از بريدگي‌‌هاي موجود در تصوير را شناسايي و متصل کرده است. اين الگوريتم در محيط نرم‌‌افزار MATLAB برنامه‌‌نويسي شد.

دانلود مقالهدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com