photo_2017-02-13_16-02-14
تصحیح کلی اتمسفری به روش Emperical line

تصحیح کلی اتمسفری به روش Emperical line

نوشته شده در کلیات و تعاریف 123 بدون نظر

  • تصحیح کلی اتمسفری به روش Emperical line

این روش مستلزم آن است که اندازه گیری ها از بازتابندگی سطح در مناطق تاریک و روشن در تصویر همزمان با گذر ماهواره از منطقه انجام شود.اگر مناطق از لحاظ طیفی دارای ثبات باشند نیازی نیست که اندازه گیری ها همزمان صورت گیرددر غیر این صورت آزمایش ها باید در تحت شرایط روشنایی و اتمسفری یکسان بعمل آید.

معمولا داده های تصویری با استفاده از کالیبراسیون استاندارد تنظیم و بازتابندگی سطحی (R)در مقابل تابندگی سنجنده (L)سیر متعادلی را خواهند داشت .این ارتباط از طریق رابطه زیر قابل تعریف است :

R=(L-a)*S

در رابطه فوق a نشانگر تابندگی اتمسفری که از مقدار L  کسر می گردد و S بیانگر مساحت تصویر مورد نظر است .باید اذعان داشت که روش تفریق یک ارزش پیکسلی یکسان از تمام پیکسل های تصویر کار آسانی است .اما فقط یک تصحیح تخمینی را در پی خواهد داشت .در صورتی که شدت بازتابندگی زمینی در هر پیکسل بطور دقیق مورد نیاز باشد باید روش های پیچیده تر دیگری اعمال گردد تا واکنش های متقابل اتمسفری و عوارض زمینی بطور دقیق محاسبه شود.

  • برگرفته از کتاب آموزش کاربردی ENVI (مقدماتی و پیشرفته )

مولفان: دکتر سعید جوی زاده، منیژه براهیمی، میلاد قمرزاده، الهام شمس آبادی

موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل

زیر نظر اساتید مجرب

همراه با کارهای عملی و بصورت پروژه

برگزاری دوره های اموزشی سنجش از دور (RS)

– دوره جامع ENVI و GIS  مقدماتی و پیشرفته

-دوره آموزشی انجام 10 پروژه در ENVIو GIS

-مشاوره مقاله و پایان نامه های مرتبط با سنجش از دور (ENVI) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

-دوره آموزشی مقاله نویسی ISI ویژه دانشجویان سنجش از دور(RS) و دانشجویان GIS

-برگزاری کلاس های خصوصی ENVI و GIS

-برگزاری کارگاه های 2 روزه و هفت روزه ENVI و GIS در شهر و دانشگاه شما

شماره تماس:

07132341477

09382252774

Sjavizadeh@yahoo.com

وب سایت:

www.gisland.org

آدرس:

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com