2af3019fdfbfa65e85060e5d54b07050c5256cdd
بررسی مقادیر رس با استفاده از طیف‌سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS)

بررسی مقادیر رس با استفاده از طیف‌سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 14 بدون نظر

بخش رس از مهم‌ترین اجزای بافت خاک است که در عملیات مدل­سازی زیست­ محیطی و پهنه­ بندی رقومی خاک بسیار مورد توجه است. ازآنجا­ که این ویژگی از تغییرپذیری­های مکانی تأثیر می‌پذیرد، تشخیص و پهنه ­بندی و پایش این پارامتر، در مقیاس وسیع و با روش­های نمونه­ برداری سنتی و تحلیل آزمایشگاهی معمول، بسیار هزینه ­بر و وقت­گیر است.

بنابراین، تقاضا برای بررسی این­گونه اطلاعات با کیفیت خوب، هزینۀ کم و قدرت تفکیک (مکانی) مناسب، در مباحث و زمینه­ هایی همچون کشاورزی دقیق(PA) و برنامه­ریزی اراضی (LP) بسیار زیاد شده است. با ظهور طیف­ سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS) که براساس ارتعاشات بنیادین (FVs)، علائم ترکیبی و فرعی حاصل از گروه­های عاملی به تشخیص و بررسی اجزای خاک  می­پردازد، روزنه­ای در بررسی این پارامتر خاک ایجاد کرده است. طی تحقیق حاضر، از طیف­سنجی بازتابی مجاورتی (PSS) برای بررسی مقادیر رس در قسمت­هایی از استان مازندران استفاده شده است. بدین‌ ترتیب، مجموع 128 نمونه از عمق 20 سانتیمتری سطح خاک و براساس روش نمونه­ برداری طبقه ­بندی‌شدۀ تصادفی (SRS) و نیز با کمک اطلاعات جانبی همچون: زمین ­شناسی، کاربری ­اراضی، نقشۀ راه­ها، و خاک­شناسی استان جمع ­آوری شد. در ابتدا، مجموع نمونه­ ها به دو قسمت تقسیم شد: 96 نمونه برای ایجاد مدل (عملیات واسنجی) و 32 نمونه برای اعتبارسنجی مستقل آن. با بهره­ گیری از تحلیل رگرسیون چندمتغیرۀ  PLSR و براساس تکنیک اعتبارسنجی متقاطع به روش حذف تکی (LOOCV) و عملیات پیش­ پردازشی چون: میانگین­گیری (روش کاهش داده­های ابرطیفی)، هموارسازی و مشتق اول طیفی براساس الگوریتم ساویتسکی- گولای، درنهایت مدل کالیبراسیون با چهار فاکتور(LFs)، با RMSEC حدود 55/9 و R2C حدود 73/0 و نیز RPDC تقریبی 94/1 و RPIQC تقریبی 19/3 (ست کالیبراسیون)، به‌منزلۀ مطلوب ­ترین مدل جهت برآورد مقادیر رس منطقۀ مورد مطالعه، شناخته شد که نتایج حاکی از توانایی مناسب مدل در برآورد رس منطقه بوده است. درنهایت، قابلیت فن­اوری طیف ­سنجی بازتابی پراکنشی مرئی-فروسرخ نزدیک (VNIR-DRS)، در بررسی اجزای رسی منطقه، به اثبات رسید. همچنین، می‌شود این مدل و نیز دامنه­ های طیفی مؤثر به‌دست‌آمده را جهت بررسی مقادیر رس در مقیاس بسیار وسیع، با عملیات بیش­مقیاس­سازی به‌وسیلۀ داده ­های ابرطیفی هوایی-ماهواره­ای، مبنا قرار داد. این امر نشان‌دهندۀ اهمیت ابرطیف­سنجی آزمایشگاهی، همچون پایه­ای برای تشخیص باندهای طیفی مفید و نیز ایجاد مدل جهت استفادۀ آن در دورسنجی ابرطیفی است.

 

فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران،  دوره 8، شماره 1

مجید دانش, حسینعلی بهرامی, روشنک درویش‌زاده, علی‌اکبر نوروزی

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc Map

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

همراه با فیلم و جزوه

بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1



دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com