ikonos-colosseum
بررسی بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از ادغام تصوير تک‌باند ALI با تصاوير ابرطيفی Hyperion

بررسی بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از ادغام تصوير تک‌باند ALI با تصاوير ابرطيفی Hyperion

نوشته شده در Uncategorized 31 بدون نظر

بیشتر الگوريتم‌هاي طبقه‌بندي داده‌های سنجش از دور براساس ويژگي‌ها و اطلاعات طيفي پيکسل‌ها عمل مي­کنند. اين مسئله باعث ناديده گرفتن اطلاعات مکانی سودمند و قابل استخراج بسیاری، مانند بافت تصاوير مي­شود.

محيط شهری بافت ناهمگنی دارد که شناسايي انواع کاربری‌ها را به فرايندی دشوار و پيچيده تبديل کرده ‌است. در اين پژوهش تأثير استفاده از بافت تصوير تک­باند سنجندۀ ALI  Advanced Land Imager بر دقت طبقه‌بندي تصاوير ابرطيفي سنجندۀ هايپريون«Hyperion» در محيط‌هاي شهري بررسي شد. طبقه‌بندي با استفاده از روش جنگل‌های تصادفی و در پنج سناريوی مختلف انجام شد: سناریوی شمارۀ 1:طبقه‌بندي اطلاعات طيفي تصوير ادغام‌شده به روش CNT(بدون لحاظ کردن اطلاعات بافت)؛ سناریوهای 2، 3، 4 و 5: طبقه‌بندي تصوير CNT با افزوده شدن بردارهای ويژگی بافت حاصل از روش ماتريس هم‌وقوعی در اندازه‌های پنجرۀ 3، 5، 7 و  9 هستند. براساس یافته‌های این تحقیق، افزودن بافت به طيف تصوير ادغامی به روش CNT دقت طبقه‌بندی را بهبود چشمگيری داد، به گونه‌ای که دقت کلی بر اثر افزودن بافت با حدود ده درصد افزايش، از 80.47% به 90.74% رسید. بسياری از پوشش‌های کاربری مانند جاده، بافت مسکونی، صنايع کوچک و پراکنده و صنايع متمرکز نيز در زمينۀ دقت توليدکننده و مصرف­کننده رشد چشمگيری را شاهد بودند. پارامتر خطای OOB با 11% کاهش، از 19.86 به 8.87% رسید. بردارهای ويژگی مانند ميانگين و کنتراست نيز، توانستند از لحاظ ميزان اهميت در رتبه‌های بالا قرار گيرند. همچنين، افزايش اندازۀ پنجره منجر به بهبود بيشتر دقت طبقه‌بندی شد، به گونه‌ای که اندازۀ پنجرۀ 9 بهترين عملکرد را در پی‌ داشت.
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران،  دوره 7، شماره 3

احمد ملک‌نژاد يزدی, حسن قاسميان, وحيد عيسوی, علی شهسواری, حسن کوشا

 

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc Map

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

همراه با فیلم و جزوه

بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com