can
تخمین میزان رواناب حوضة کن با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی

تخمین میزان رواناب حوضة کن با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی

نوشته شده در Uncategorized 29 بدون نظر

رواناب یکی از اجزای ضروری محاسبة فرایندهای منابع آب و مسئله‌اي اصلی در هیدرولوژی است. مدل‌های مفهومی زیادی برای پيش‌بيني ميزان رواناب مطرح شده‌‌اند كه عمدتاً نیازمند داده‌های توپوگرافی و هیدرولوژیکی هستند. روش‌های مرسوم گذشته برای نواحی‌اي که داده‌های هیدرولوژیکی کافی ندارند، نامناسب‌اند.

 

تخمین رواناب، فرایندی غیرخطی و از نظر ز‌مانی و مکانی به‌طور کامل تصادفی است و شبیه‌سازی آن با مدل ساده به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. امروزه استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مواردي كه كمبود داده‌ها محسوس است، روش مناسبي به‌شمار مي‌آيد. در پژوهش حاضر از داده‌های بارش، دما و دبی ایستگاه‌های حوضة کن در بازة زمانی 1375 تا 1385 و همچنین خصوصیات فیزیوگرافی حوضة مورد مطالعه به‌عنوان ورودی شبکة عصبی براي پیش‌بینی رواناب استفاده شد. بدين منظور به‌صورت تصادفی 80 درصد داده‌ها براي آموزش و 20 درصد داده‌ها برای تست و اعتبارسنجی شبکه اختصاص داده شدند. به‌منظور انتخاب شبکة بهینه، از دو نوع تابع انتقال، 12 تابع آموزشی، و تعدادی نرون مخفی مختلف بین 1 تا 9 نرون استفاده شد. نتایج پژوهش پس از آزمون شبکه با لایه‌های پنهان و با توابع یادگیری مختلف آشکار ساختند که استفاده از داده‌های بارش، دما و دبی، و تابع آموزشی LM و تابع انتقال Tansig و چهار نرون مخفی، بهترین ساختار را براي تخمین رواناب به‌دست مي‌دهد. شبکة عصبی با این ساختار می‌تواند رواناب را با دقت (0.68≤R2≤0.78 و 0.53≥RMSE 0.03≤) برآورد ‌كند.

 

 

فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران،  دوره 6، شماره 4
علی‌اکبر متکان, علیرضا شکیبا, امین حسینی ‌اصل, فردین رحیمی دهگلان

 

 

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc Map

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

همراه با فیلم و جزوه

بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com