df075127e8af539287747a2c7aed9a91-d
کنترل سیلاب با استفاده از سنجش از دور(RS)

کنترل سیلاب با استفاده از سنجش از دور(RS)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 2 بدون نظر

معرفی کتاب:

کنترل سیلاب با استفاده از  سنجش از دور(RS)

 

این کتاب بطور جامع ،دقیق و کامل  در مورد کنترل و نظارت بر سیلاب های با استفاده از  سنجش از راه دور است. یک رویکرد کامل برای نظارت همه جانبه  و دقیق سیل، نیازمند چندین زمینه تخصص، از پردازش تصویر تا نظارت هیدرولوژیکی است. این مجموعه جزئیات جدیدترین تکنیک های سنجش از دور برای نظارت و تهیه نقشه های سیلاب ، از پردازش تصاویر ماهواره ایی تا استفاده از لیدار و…است. در این کتاب مطالعات موردی بسیاری از گوشه و کنار جهان به عنوان نمونه آورده شده است .

نظارت دقیق بر وقوع سیل ها به طور فزاینده ای برای به دست آوردن بینش در مورد علیت پیدایش سیلاب ها و راه حل ضروری است. سیل یکی از خطرناک ترین بلایای طبیعی است که هم منشا انسانی و هم منشا طبیعی دارد. که می توانند عملا در همه جا روی سطح زمین اتفاق بیفتند و هر سال باعث ایجاد آسیب قابل توجه و آسیب به زیرساخت ها می شود. دستورالعمل اخیر سیل در کشورهای اروپایی، به رویکرد کمتری در مورد خطر سیل و ارزیابی ریسک کمک می کند.

در این کتاب از روش ها، تکنیک ها و سنجنده های مختلف  برای نظارت دقیق سیل با استفاده از سنجش از دوربحث شده است .از  ابزار های کاربردی سنجش از دور در کانال های آبیاری و دینامیک کانال ها بحث شده است .

به انواع آنالیز های سنجش از دوری بروی مدل های رقومی ارتفاعی (DEM) در مدیریت سیلاب ها بحث شده است.

یکی از موارد بسیار جالب این کتاب به سیستم پیش بینی سیلاب رودخانه از دیدگاه بین رشته ای پرداخته شده است .

همچنین در این کتاب نظارت بر حجم سیلاب ها  با استفاده از چندین سنجنده بحث شده است.

در این کتاب از تکنیک های پردازش تصویر SAR در کنترل و پایش سیلاب ها بحث شده است .

به چالش های پیش رو در زمینه سنجش از دور(RS) و سیلاب ها پرداخته شده است

کنترل سیلاب با سنجش از دور (RS),پیش بینی سیلاب با سنجش از دور(RS),کاربردی سنجش از دور (RS) در سیلاب, آموزش ENVI,آموزش ,ArcGISآموزش GIS ,کاربردی GIS در فرسایش, کاربردی RS در فرسایش  ,سعید جوی زاده , موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز , آموزش سنجش از دور ,

 

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com