c7cff435d684c7a910b6c476dad62b41-d
مدل های ریاضی در سنجش از دور(RS)

مدل های ریاضی در سنجش از دور(RS)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 3 بدون نظر

معرفی کتاب:

مدل های ریاضی در سنجش از دور(RS)

این کتاب، بینش خواننده را در زمینه مدل های ریاضی و روش های پردازش تصاویر از راه دور(RS) به حداکثر می رساند.

این کتاب  تجزیه و تحلیل وسیع از این زمینه را شامل سنجنده های  غیرفعال و فعال را ارائه می دهد.

این کتاب یکی از مهم ترین منابع اصلی در در زمینه مدل سازی ریاضی برای سنجش از دور و پردازش تصویر اهمیت اساسی دارند. هر فصل بر روی یک نوع خاص از داده های سنجش از دور و  یا در یک  حوزه مطالعاتی خاص تمرکز می کند، و ارائه هر دو تجزیه و تحلیل جامع از ادبیات قبلی و بحث های روش شناسی و تجربی از حداقل دو روش پیشرفته ریاضی برای استخراج اطلاعات از داده های سنجش از راه دور است. این کتاب  تضمین می کند که هر دو اطلاعات آموزشی و موضوعات پیشرفته تحت پوشش هستند. با هر فصل که توسط دانشمندان تحقیقاتی از (حداقل) دو موسسه مختلف نوشته شده است، تجربه و تجربیات حرفه ای زیادی را در مورد هر موضوع ارائه می دهد. این کتاب همچنین تحلیل متخصص و تفسیری از محققان ارزیابی از راه دور و پردازش تصویر را فراهم می کند که بسیاری از آنها در هیئت تحریریه مجلات معتبر بین المللی در این زمینه ها فعالیت می کنند و در جوامع علمی بین المللی فعال هستند. این کتاب به عنوان یک منبع مرجع و یک کتاب درسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترا و همچنین برای دانشمندان و تمرینرکنندگان سنجش از راه دور(RS)است.

مدل های ریاضی در سنجش از دور  مدل های آماری در سنجش از دور  آموزش سنجش از دور  کتاب ENVI سعید جوی زاده  موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز شیراز آموزش RS آموزش GIS کتاب مبانی سنجش از دور   سری های زمانی در سنجش از دوردیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com