معرفی کتاب: سنجش از دور چشم انداز های اکولوژی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 3 بدون نظر

معرفی کتاب:

سنجش از دور چشم انداز های اکولوژی :

پایش،مدلسازی و ارزیابی اکوسیستم ها

یکی از کاربردی های اصلی سنجش از دور (RS)در پروژه های زیست محیطی و چشم انداز های زیست محیطی است .

کاربردی  از سنجش از راه دور(RS) برای حل چالش های محیط زیست می تواند بسیار کارآمد باشد.

تجزیه و تحلیل کاربردی  سنجش از دور در محیط زیست می تواند از یک سطح محلی تا منطقه ای تا سیاره ای متفاوت باشد

یکی از کاربردهای سنجش از دور که در چند دهه اخیر رو به گسترش بود ه در زمینه مطالعات زیست محیطی است .

این کتاب،یک کتاب بسیار عملی و کاربردی  در زمینه سنجش از دور در محیط زیست است .

این کتاب مباحث تئوری و عملی را با هم ادغام کرده و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مفید و کارآمد است .

آموزش سنجش از دور, آموزش ENVI, آموزش ArcGIS ,سنجش از دور(RS) ,چشم انداز های اکولوژی , پایش,مدلسازی, و ارزیابی ,اکوسیستم ها ,  سعید جوی زاده , موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز , شیراز ,

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com