آموزش نرم افزار گوگل ارث و کاربردهای آن

آموزش نرم افزار گوگل ارث و کاربردهای آن
دوره عمومی و تخصصی
مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آشنایی با نرم افزار گوگل ارث وکاربردهای آن
– آموزش ومعرفی قسمت های ومنوهای مختلف برنامه Google Earth
– آموزش Navigation ابزار ناوبری در گوگل ارث (
– آموزش و معرفی بخش‌های Sidebar گوگل ا رث
– آموزش ایجاد آیتم های مختلف ( در گوگل ارث شامل : Folder Image Overlay Polygon Path Place ma rk
– آموزش استفاده از زبان HTML مورد نیاز در Google Earth
– آموزش , طراحی مسیر و Snapshot View & Touring در گوگل ارت
– آشنایی با سیستم های مختصات در گوگل ارت
– آشنایی و آموزش فایلهای KML , KMZ
– اندازه گیری فاصله دو نقطه ، مساحت و محیط محدوده ها در Google Earth
– تنظیمات برنامه گوگل ارث Google Earth
– ایجاد و بکارگیری مدل های 3 بعدی در گوگل ارث
– آموزش به اشتراک گذاشتن و وارد کردن اصلاعات GPS در محیط Google Earth
– آموزش استفاده و به کار گیری از داده های تهیه شده در نرم افزار arc gis در محیط Google Earth
– آموزش ساخت Shape file با استفاده از تصاویر گوگل ارث در محیط Gis
– آموزش Georefrensing با استفاده از Google Earth
سرفصل دوره آموزشی google earth
آشنایی با نرم افزار گوگل ارث وکاربردهای آن
– آموزش ومعرفی قسمت های ومنوهای مختلف برنامه Google Earth
– آموزش Navigation ابزار ناوبری در گوگل ارث (
– آموزش و معرفی بخش‌های Sidebar گوگل ا رث
– آموزش ایجاد آیتم های مختلف ( در گوگل ارث شامل : Folder Image Overlay Polygon Path Place ma rk
– آموزش استفاده از زبان HTML مورد نیاز در Google Earth
– آموزش , طراحی مسیر و Snapshot View & Touring در گوگل ارت
– آشنایی با سیستم های مختصات در گوگل ارت
– آشنایی و آموزش فایلهای KML , KMZ
– اندازه گیری فاصله دو نقطه ، مساحت و محیط محدوده ها در Google Earth
– تنظیمات برنامه گوگل ارث Google Earth
– ایجاد و بکارگیری مدل های 3 بعدی در گوگل ارث
– آموزش به اشتراک گذاشتن و وارد کردن اصلاعات GPS در محیط Google Earth
– آموزش استفاده و به کار گیری از داده های تهیه شده در نرم افزار arc gis در محیط Google Earth
– آموزش ساخت Shape file با استفاده از تصاویر گوگل ارث در محیط Gis
– آموزش Georefrensing با استفاده از

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com