دوره آموزشی GrADS

چگونگی پردازش داده­های هواشناسی، اقلیم­شناسی و سنجش از دوربا استفاده از GrADS

 - اهداف کارگاه:

  1. آشنایی با علم اقلیم شناسی سینوپتیک و اصول تفسیر نقشه­های سطح زمین و جو بالا
  2. آشنایی با پایگاه­ داده­های هواشناسی و سنجش از دور(RS) و چگونگی دسترسي به داده­ها در مقياس منطقه اي و جهاني؛
  3. آشنایی با توانمندی­های نرم­افزار GrADS در پژوهش­های علوم جوی­-اقیانوسی
  4. کسب مهارت تجزیه و تحلیل داده­های هواشناسی در پروژه­های مختلف هواشناسی کشاورزی، اقليمي و آبیاری برای دانشجویان رشته­های مربوط به علوم آب همانند آبیاری، هواشناسی، هواشناسی کشاورزی، اقلیم­شناسی، زهکشی­ و محیط­زیست.
  5. آموزش برنامه­نویسی GrADS و چگونگی پردازش سری دادهای حجیم
  6. چگونگی تلفیق داده­های ماهواره­ای و مدل­های پیش­بینی در محیط GrADS
  7. انجام دو پروژه علمي و كاربردي همراه با تفسير در كارگاه آموزشي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com