دوره آموزش نرم افزار PCI Geomatica

سرفصل  دوره آموزشی :

 • مبانی سنجش از دور
 • طریقه دانلود تصاویر ماهواره ایی
 • آشنایی با هدر فایل
 • آشنایی با انواع تصاویر ماهواره ایی
 • قرائت و نمایش تصاویر ماهواره ای
 • نحوه انجام تصحیحات هندسی) مختصات دارکردن دو بعدی
 • نحوه انجام تصحیحات رادیومتریک
 • نحوه اعمال subset, merge وتبدیل فرمت وتبدیل سیستم مختصات در محیط نرم افزار
 • نحوه اعمال آشکارسازی برروی تصاویر
 • نحوه اعمال فیلتر برروی تصاویر و استخراج ساختارها وعوارض خطی
 • آشنایی با روشهای ترکیب باندی،نسبت باندی و PCA برای استخراج عوارض
 • ایجاد وترسیم لایه های وکتوری در محیط نرم افزار وانتقال آنها به محیط GIS
 • نحوه تهیه Layout ،نقشه و پلات استاندارد و گرفتن خروجی
 • و….

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com