دوره آموزشی ENVI

مبانی سنجش از دور، بازتاب طیفی وانواع سنجنده ها

 • مبانی سنجش از دور
 • طریقه دانلود تصاویر ماهواره ایی
 • آشنایی با انواع تصاویر ماهواره ایی
 • نصب ومعرفی محیط نرم افزار
 • خواندن اطلاعات و ذخیره سازی آن به فرمت های مختلف
 • پیش پردازش اطلاعات شامل انجام تصحیحات هندسی، رادیومتریک،
 • موزاییک کردن،برش داده ها
 • بارزسازی و آشکارسازی تصاویر به روشهای مختلف
 • ترکیبات مختلف باندهای تصویر
 • اخذ اطلاعات آماری از تصویر
 • تصحیح خطاهای اتمسفری و هندسی
 • موزائیک تصویر
 • محاسبه شاخصهای مختلف و نسبتهای باندی
 • طبقه بندی تصویر
 • طبقه بندی نظارت نشده
 • نمونه گیری
 • طبقه بندی نظارت شده
 • ارزیابی دقت طبقه بندی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com