• 1
  • 2
  • 3
  • 4

سنجش از دور در منابع طبیعی و کشاورزی

ddd
تشخيص و تمايزگونه هاي گياهي مختلف، محاسبه سطح زير كشت محصولات كشاورزي، مطالعه مناطق آسيب ديده كشاورزي براثركم آبي يا حمله آفتهاي مختلف به آنها از جمله مهمترين كاربردهاي داده هاي ماهواره اي در زمینه منابع طبیعی است.

سنجش از دور در زمین شناسی

Geological-remote-sensing
سنگ‌شناسي: با استفاده از نرم‌افزار های سنجش از دوری ار جمله ENVI و از روي داده‌هاي ماهواره‌اي مي توان اطلاعاتي در مورد تركيب سنگ‌ها و كاني‌هايي كه روي سطح زمين هستند و به طور كامل توسط گياهان پوشيده نشده‌اند، به دست آورد.

سنجش از دور در برنامه ریزی شهری

urban
سنجش از دور با ابزارهایی که در دست دارد(از قبیل ماهواره ها،سنجنده ها،دوربین های عکسبرداری هوایی،و…)میتواند درزمینه شناخت منابع وعوارض و پدیده ها ی طبیعی و غیر طبیعی محیطمان و تصمیم گیری و مدیریت در مورد آنهابه ما کمک کند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com