• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کاربرد سنجش از دور در پایش آلودگیهای محیط زیست

QQQ
امروزه با افزایش روز افزون جمعیت کره زمین و محدودیت منابع موجود جهت تامین نیازهای گوناگون آنها، کاربرد داده ها و اطلاعات بدست آمده از طریق ماهواره ها مانند تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها با استفاده از نرم افزارها و سیستم های پردازش اطلاعات ،نقش مهمی در مدیریت بهینه و پایدار منابع محدود سرزمین دارد.

مزایای سنجش از دور

5555
داده‌های سنجش از دور به دلیل یکپارچه و وسیع بودن،تنوع طیفی، تهیه پوشش‌های تکراری و ارزان بودن، درمقایسه با سایر روشهای گردآوری اطلاعات از قابلیت‌های ویژه ای برخوردار است که امروزه عامل نخستین در مطالعه سطح زمین و عوامل تشکیل دهنده آن محسوب می‌شود.

كاربرد سنجش از دور در مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك

ZZ
در مطالعات ارزيابي توان اراضي و آمايش سرزمين در راستاي توسعه پايدار، داده ها و نقشه هاي پارامترهاي متعدد اكولوژيك، اقتصادي، اجتماعي و زيرساختي مورد نياز مي باشد كه شناسايي، تهيه، تجزيه و تحليل و ارزيابي آنها با روش هاي

کاربرد سنجش از دور در کشاورزی دقیق

wwww
کشاورزی دقیق در بر گیرنده تکنولوژی های جدیدی مانند سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم های تعین موقعیت جهانی و سنجش از دور است که برای کشاورزان این امکان را فراهم می کندتا تغییرات عوامل تولید مانند عناصر غذایی خاک، رطوبت موجود

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com