• 1
  • 2
  • 3
  • 4

شناسایی و استخراج اتوماتیک عارضۀ ساختمان با ساختار هندسی پیچیده از تصاویر هوایی و دادۀ لیدار به‌صورت پیکسل مبنا و شیء مبنا

روش‌های اتوماتیک شناسایی و استخراج عارضۀ ساختمان از منابع گوناگون اطلاعاتی همچون تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و داده‌های لیدار دارای کاربردهای بسیار وسیع و مهم مانند به‌روزرسانی نقشه‌ها، مدلسازی و آنالیز رشد و پیشرفت در مناطق شهری و نیمه‌شهری به‌دست می‌آید.

بررسي تاثير تغييرات کاربري اراضي بر ميزان دبي سيلاب ها با کاربرد فناوري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) منطقه مورد مطالعه: حوزه آبريز رودخانه مادرسو (پارک ملي گلستان)

سيلاب ها در طبقه بندي هاي جهاني در زمره مهمترين بلاياي طبيعي قرار مي گيرند که خسارات مالي، جاني و اجتماعي فراواني را به مناطق تحت تاثير خود تحميل مي کنند، در دهه هاي اخير، به دليل دخالت هاي نا به جاي انسان ها و مديريت نادرست آنان در استفاده از سرزمين، شدت و تواتر وقوع اين بلاي طبيعي افزايش يافته است.

ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي با استفاده از فن آوري سنجش از دور و ارتباط آن با روند جريان رودخانه ها (مطالعه موردي: زير حوضه هاي شرق درياچه اروميه)

روند نزولي تراز آبي درياچه اروميه يکي از مشکلات جدي براي شمال غرب ايران و از بعد ملي نيز نگراني هايي به همراه داشته است.اين تحقيق دلايل احتمالي اين معضل را با برآورد روند در سري زماني متغيرهاي آب و هواشناسي و ارزيابي تغييرات کاربري اراضي شرق اين حوضه با استفاده از تصاوير ماهواره اي به انجام مي رساند.

ارزیابی دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات کنترلی

زمین‌مرجع‌سازی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا، با استفاده از معادلات ریاضی مناسب یکی از مهم‌ترین مراحل استخراج اطلاعات مکانی سه‌بعدی دقیق است. به‌منظور زمین‎مرجع‎سازی تصاویر ماهواره‎ای، ابتدا باید مجموعه‌ای عوارض کنترلی مانند نقاط، خطوط و یا سطوح در دو فضا استخراج شوند.

تقلب الکترونيکي و سرقت ادبي چهره پنهان و چالش برانگيز نظام سنجش دانشگاه هاي باز و آموزش از دور و راه کارهاي ممانعت از آن: مطالعه موردي دانشگاه پيام نور

تقلب و عدم صداقت تحصيلي قديمي ترين و بزرگ ترين چالش محيط هاي آموزشي به شمار مي رود که امروزه در تحصيلات دانشگاهي با حضور فناوري الکترونيکي، شکلي پنهان در فضاي جديد پيدا کرده است. هدف اين تحقيق بررسي چهره پنهان و چالش برانگيز نظام سنجش دانشگاه هاي باز و از دور است.

آناليز و رده بندي طيفي سنگ هاي آذرين و دگرگون منطقه همدان در جهت بررسي هاي سنجش از دور با استفاده از طيف سنجي بازتابي آزمايشگاهي (2500-350 نانومتر)

روش هاي طيف سنجي بازتابي و ترکيب آن با داده هاي سنجش از دور ما را در امکان شناسايي و جدايش عوارض سطح زمين ياري مي کند. بکارگيري اين روش ها در شناسايي واحدهاي سنگ شناختي به طور مستقل و بدون آگاهي از رفتار طيفي سنگ ها در طول موج هاي الکترو مغناطيسي نمي تواند چندان ثمر بخش باشد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com