• 1
  • 2
  • 3
  • 4

دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planet

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planet نرم افزار گوگل ارث که تصاویر ماهواره ای از سرتاسر کره زمین را در اختیار کاربران قرار می هد،  استفاده کاربردی و تاثیر گذار  در سنجش از دور دارد. برای استفاده از تصاویر گوگل ارث که از ماهواره های مختلفی نظیر لندست ، کوئیک برد و … تشکیل شده است در محیط Arc MAP می بایست بتوانیم آنها را به صورت ژئورفرنس و زمین مرجع دانلود و مورد استفاده قرار دهیم. نرم افزار Google earthامکان دانلود تصاویر رابه صورت مستقیم به کاربران نمی دهد ولی روش های مختلفی برای دانلود این تصاویر وجود دارد که در اینجا ما به آنها اشاره می کنیم:

سنجش از دور

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
سنجش از دور   سنجش از دور به عنوان هنر، علم و تکنولوژی مشاهده پدیده­ها بدون داشتن تماس فیزیکی با آنها است (Tempfli et al., 2009). سنجنده­ها به گونه­ای طراحی شده­اند که اطلاعات لازم در ارتباط با سیگنال­های رسیده را فراهم آورد. سیگنال­ تابعی از  مواد و پدیده­هایی است که در سطح زمین وجود داشته و از ترکیب مولکولی و شکل منحصر بفردی برخوردار است. تابش الکترومغناطیس بازتاب، جذب و همچنین گسیل می‌شود که این امر تابعی از ویژگی­های پدیده­های مختلف است. سنجنده­های سنجش از دور می‌توانند دیدهای مختلفی از سطح زمین ایجاد نمایند. این تفاوت از طریق توان­های تفکیک مکانی، طیفی، رادیومتریکی، زمانی، زاویه دید، قطبش، طول موج، پدیده‌ها و اثرات اتمسفر حاصل می‌شود(Christine Pohl, 2017).

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com