• 1
  • 2
  • 3
  • 4

ماهواره های هواشناسی

با وجود ماهواره های هواشناسی و ماهواره مخابراتی ما قادر خواهیم بود تا از اوضاع جوی هر نقطه از کره زمین را که خواسته باشیم مطلع گردیم . به این منظور کانالهای تلویزیونی و سایتهای اینترنتی برای اطلاع شرایط جوی راه اندازی شده اند تا هرکس بتواند شرایط محیط خود را براحتی بررسی کند.

شاخص پوشش گیاهی

گیاهان سبز معمولا در محدوده مرئی ( 400- 700 نانومتر) تیره هستند که این فرایند ناشی از جذب نور توسط رنگدانه های موجود در گیاهان سبز (کلروفیل 1 ، پروتو کلروفیل II ، زانتوفیل و … ) می باشد. اما در این محدوده یک افزایش ناگهانی انعکاس در طول موج حدود 550 نانومتر دارند ( نور سبز) به همین دلیل آنها معمولا به رنگ سبز دیده می شوند . در محدوده بین 700 الی 1300 نانومتر گیاهان روشن می باشند زیرا در این محدوده دارای انعکاس بالایی هستند از 1300 تا 2500 نانومترگیاهان سبز به دلیل جذب نور توسط آب موجود در برگ گیاهان سبز ، سلولز ، لیگنین و دیگر مواد موجود در این محدوده طیفی تیره هستند .

آشنایی با ماهواره ها

علم با سرعت فوق العاده زیادی روبه پیشرفت است، این پیشرفت و تکامل در علوم نظامی تأثیر بسزایی گذاشته که از آن جمله می توان به جاسوسی نوین اشاره کرد، این جاسوسی با استفاده از وسایل و دستگاه های گونانی نظیر ماهواره ها، سیستم های استراق سمع، چشم های الکترونیکی و… صورت می گیرد. به جاسوسی با استفاده از دستگاه ها و وسایل فوق جاسوسی فنی و الکترونیکی گویند.

ماهواره های جاسوسی

ممکن است تاکنون زیاد واژه ماهواره های جاسوسی را شنیده باشید اما واقعا این ماهواره ها تا چه اندازه واقعیت داشته و چه توانایی های را دارند؟ در این مقاله تا حدودی با پاسخ این سئوالات آشنا خواهیم شد. ماهواره های جاسوسی قادرند اطلاعات کشورهای مختلف جهان را بدون اطلاع آنها جمع آوری کرده و در اختیار سازمانهای جاسوسی خود قرار دهند. این ماهواره ها قادرند از اجسام روی زمین تصاویر رنگی  با کیفیت بالا تهیه نموده و آنها را تحت کنترل خود قرار دهند .

سنجش از دور

الف) سنجش از دور نوری (Optical Remote Sensing) در محدوده ۴/۰ تا ۳ میکرومتر در طیف الکترومغناطیس، امکان تهیه تصاویر مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی در سنجش از دور فراهم می باشد. وجود باندهای تصویربرداری مرئی و مادون قرمز نزدیک، جزء لاینفک اکثر ماهواره های سنجش از دور تصویربردار غیر راداری می باشند. اهمیت اخذ تصویر در این محدوده منجر به بهبود توان تفکیک مکانی و ظهور ماهواره های با توان تفکیک بالا (High resolution) در سالهای اخیر گردیده است.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com