پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘همبستگی’

شناسایی ساختمان‌های تخریب‌شده بر اثر زلزله، با استفاده از آنالیز بافت تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بسیار بالا ( VHR) و سیستم استنتاج فازی‌ مطالعۀ موردی زلزله پورتوپرنس سال 2010

2b03325f-f4de-47e7-acc6-e69bf547b490
زلزله یکی از مخرب­ترین سوانح طبیعی است که در هر زمانی با شدت‌های مختلف رخ مي‌دهد. زلزله‌های شدید در محیط‌های مسكوني باعث تخریب ساختمان‌ها، راه‌های اصلی و از همه مهم‌تر، باعث تلفات جانی می‌شوند. آشکارسازی ساختمان‌های تخریب‌شدۀ ناشی از چنین سانحه‌ای در زمان مناسب مسئله‌ای حیاتی برای مدیریت بحران و امدادرسانی به شمار می‌رود.

تحلیل مؤلفه های اصلی (Principal component analyses)

photo_2017-02-13_16-02-14
تحلیل مؤلفه های اصلی (Principal component analyses) روش تحلیل مولفه های اصلی با هدف فشرده سازی داده های انبوده در باند های مختلف یک تصویر و به منظور حذف اطلاعات مشابه اجرا می گردد. تجزیه مولفه های اصلی در تفسیر داده های رقومی سنجش از دور از اهمیت زیادی برخوردار است .مهم ترین فواید مولفه های اصلی جمع آوری و متراکم ساختن اطلاعات پدیده های موجود در باند های مختلف در تعدادی باند یا مولفه کم تر است به عبارتی مولفه های اصلی برای حذف اطلاعات زائد در داده های ماهواره ای کاربرد فراوان دارد. خروجی این روش معمولا چند باند محدود و جدیدی است که همبستگی بین آنها به حداقل رسیده ،مستقل از یکدیگر بوده بنابراین می توان انها را به صورت غیر وابسته به داده های اصلی تفسیر کرد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com